Om mig

Vid Melba Psykoterapi träffar du mig. Jag heter Dugald Karlsson och är bosatt
i Umeå sedan många år.

Jag har utbildat mig till psykolog på Umeå universitet och har Socialstyrelsens
legitimation. Jag är utbildad psykoterapeut med Socialstyrelsens legitimation
och är familjeterapeut.

Jag har arbetat inom vuxen- och barnpsykiatrin och med habilitering. Jag har
erfarenhet därifrån av att arbeta med vuxna, ungdomar, barn, familjer och grupper. En legitimerad psykolog har en lång utbildning i människans psykologiska utveckling och funktion. En legitimerad psykoterapeut har dessutom en fördjupningsutbildning i psykoterapeutisk teori och praktik, det vill säga ytterligare kunskap och verktyg för att samtalsbehandlingen ska bli effektiv och ge bestående effekt.

Jag är medlem i Sveriges Psykologförbund och följer förbundets etiska regler
med bland annat tystnadsplikt. Jag följer socialstyrelsens riktlinjer för journalföring och kvalitetssäkring.

Jag är född och uppvuxen vid Australiens östkust, och talar därför flytande engelska vid behov, men har bott i Sverige i hela mitt vuxna liv.