Par, Familj, Grupp

Familjeterapi

Ibland går man i samtal med en partner eller en närstående. Ett dilemma i relationen har blivit allt tydligare. Tillsammans kan vi försöka lista ut vad som är viktiga värden i din ”familj”. Finns det en flodhäst som stånkat runt i ert vardagsrum?

Tillsammans kan vi börja få syn på den och prata om den. När man lever ensam eller i en familj är det en utmaning att komma hemifrån, från det som uppfyllt en och präglat en. Det kan vara en lika stor utmaning att komma hem på nya egna villkor. Det kan man jobba med i psykoterapi.

Jag är familjeterapeut och skolad i att tänka hur en familj, där det pågår många relationer samtidigt, fungerar. För familjer, par och barn finns lekfulla alternativ till traditionellt samtal. Dessa kan skapa öppningar då allt känns låst.

Oftast har vi skapat en berättelse om oss själva och vad som hänt oss. En väg framåt är att få syn på den berättelsen och att se om det finns alternativa berättelser i oss. Sådana som kan hjälpa oss och som också blir äkta för oss.