Hur går det till?

Mig kan du kontakta via mejl eller telefon. Då får jag oftast veta lite grand om dig och vad som fått dig att söka hjälp för dig själv eller er tillsammans, just nu. Samtalens längd varierar mellan femtio minuter och en och en halv timme beroende på hur många som är med.

Kontakten kan vara några få träffar för att sedan avslutas. Man kan också träffas regelbundet under en längre tid. Vissa kontakter pågår under flera år.

Vi träffas inledningsvis för ett första samtal för att gemensamt skapa förståelse för din eller er situation och målsättning. Under samtalet får du eller ni även tillfälle att känna efter om jag är rätt person att hjälpa till, och jag kan göra en bedömning om jag tror mig kunna hjälpa dig eller er på bästa sätt, om kontakten känns meningsfull helt enkelt. Du eller ni förblir den som är insatt, den som kan sin situation från insidan.

Terapeuten följer med, med nyfikenhet och uppmuntran. Vi söker och provar att skapa en god mening i dina erfarenheter och upplevelser.

Din Personliga Målsättning

Vi kommer tillsammans fram till en målsättning och sätter upp ramar för tider, frekvens och omfattning.

En öppen dialog om formen för kontakten, för när och hur ofta öppnar vägen för mer laddade frågor som vilka som ska vara med från gång till annan samt vad man vågar prata om.

Om du som söker hjälp blir missnöjd med någon del av terapeutens bemötande är det oftast ett viktigt och givande samtalsämne. Det blir en möjlighet att klargöra vad som är viktigt för dig i kontakten med andra och inte bara med mig.

När man går i samtal ensam kan det kännas tillräckligt att prata med terapeuten under den stund vi har tillsammans. Du kan också välja att bearbeta våra samtal hemma och att kommentera dem nästa gång vi träffas. Du kan ha med anteckningar som du gjort och drömmar som du drömt. Mellan samtalen kan du också prova att våga göra något som du egentligen inte vågar för att sedan berätta om det i våra samtal. Det är enligt min erfarenhet inte ovanligt att mycket kan hända där hemma under en kontakt med terapeut!