Ätstörning och Medberoende

Ätstörningar

Jag har flera års erfarenhet av att arbeta med människor med ätstörningar och har förstått att privatpraktiserande terapeuter är ett viktigt komplement till den offentliga vården. Jag har erfarenhet av att arbeta med både anorexi och bulimi. Jag har lärt mig att samarbete med läkare är viktigt i behandling av människor som kämpar med en ätstörning och att snabbt utmana ett destruktivt beteende. Det är lika viktigt att samtala om det som är viktigt i övrigt för den människan. Man är mer än sin ätstörning! Man kan se ätstörning som ett slags missbruk av mat och av självkontroll.

Medberoende

Även de omkring den som fastnar i ett missbruk av mat eller droger drabbas. De får svårt att få ihop sin omsorg om sin närstående och rätten till ett eget liv. De brottas med ett medberoende. Där kan psykoterapi ofta vara viktig, under eller efter en relation med någon som missbrukar.

De Tolv Stegen

Jag har god kunskap om de tolv stegen som tillämpas av bl.a. anonyma alkoholister och har sett hur stegens betoning på ett positivt hjälpsökande hjälper. Jag har hört många ” steg fem- berättelser”.

Evidens

Evidens är ett ord man får höra om olika psykoterapeutiska metoder. Då försöker man kontrollera så vetenskapligt som möjligt hur det är med olika metoders effektivitet. Numera har många metoder skaffat sig sådan evidens, men en förtroendefull relation till terapeuten visar sig alltid vara viktig, oberoende av metodval.