Metod

Det är viktigt att hitta mål och en metod som blir meningsfulla för dig.

När en människa väljer att gå i samtal är det vanliga att man börjar med det som fått dig att ta det steget. Det kan vara något konkret som en plågsam händelse eller ett eget beteende som man är missnöjd med. Man behöver både rasa och sörja över vad som hänt, vad man önskat som inte blev av och den egna otillräckligheten. Det kan också vara något mera abstrakt och svårfångat. Det är värdefullt att med terapeutens hjälp formulera det i början av en kontakt.

Sammanhangsmarkering

Vi kontrollerar återkommande om vi pratar om rätt sak och om något har blivit annorlunda. Det återkommande ställningstagandet kan benämnas sammanhangsmarkering och är viktigt för många som har lätt att gå vilse när de öppnar sig.

Känslor och Affekter

Vi människors affekter eller känslor styr vår uppmärksamhet. De berättar vad som är viktigt för oss och vill att vi uttrycker det för andra. Hur vi uttrycker våra känslor påverkas av vilka erfarenheter vi har i relationer. Samtal med en psykoterapeut ger möjlighet att, i en förtroendefull relation, närma sig sina känslor på djupet.

Mentalisering

Ofta kan ett fokus på vår förmåga att leva oss in i andras känslor och förhoppningar vara ett värdefullt redskap för att själv komma vidare. Ibland kallas det mentalisering. Mentaliseringsbaserad terapi eller MBT har jag funnit vara en framkomlig väg för vissa människor.

Drömmar

För en del är inre processer som uttrycks i drömmar, inre bilder och berättelser ett viktigt redskap för att komma vidare och känna sig mer levande. Jag har god erfarenhet av det fokuset i samtal.